31. Musica Polonica Nova

31. Musica Polonica Nova

Narodowe Forum Muzyki

Grają: Program w opisie

start: 2018-04-20 19:00
miejsce: Narodowe Forum Muzyki Plac Wolności 1 Wrocław Polska
Instrumental
#sieć
Festiwal podejmuje refleksję nad wpływem Internetu na sztukę i zachowania społeczne. Motto #sieć oznacza nie tylko Internet, lecz także sieciową strukturę programu, w której poszczególne wątki mogą spotykać się w ramach różnych wydarzeń. Festiwal kierowany jest przede wszystkim do młodego odbiorcy (dwudziesto-, trzydziesto- i czterdziestolatków), dla którego sieć stała się naturalną przestrzenią funkcjonowania. Prezentowana na festiwalu muzyka nie jest zamknięta w hermetycznym środowisku znawców, lecz wchodzi w reakcję z otaczającą nas rzeczywistością.
Program: http://musicapolonicanova.pl/

20.04.2018, piątek, godz. 19:00 / 20 Apr 2018, Friday, 7 pm
Wrocław, NFM, Sala Główna / Wrocław, NFM, Main Hall

#OrkiestroweRewolucje / #OrchestralRevolutions

Szymon Bywalec – dyrygent / conductor
Nate Wooley – trąbka / trumpet
Christine Pryn – skrzypce / violin
Chór NFM / NFM Choir
Agnieszka Franków-Żelazny – kierownictwo artystyczne / artistic direction
NFM Filharmonia Wrocławska / NFM Wrocław Philharmonic

Program / Programme:
A. Zubel In the Shade of an Unshed Tear*
R. Augustyn Tam/Tu. Koncert na skrzypce, głosy i instrumenty / Tam/Tu. Concerto for violin, voices and instruments
***
G. Pieniek Behind the Curtain
P. Preusser Koncert na improwizującą trąbkę i orkiestrę / Concerto for improvising trumpet and orchestra** (zamówienie / commissioned by MPN 2018)

@NFMFilharmoniaWrocławska @ChórNFM @Pryn @Wooley @Zubel @Augustyn @Pieniek @Preusse
#orkiestra #improwizacja #tradycja #prawykonanie #skrzypce #trąbka #KoncertNa /
#orchestra #improvisation #tradition #WorldPremiere #violin #trumpet #ConcertoFor

Jak połączyć tradycyjne medium orkiestry symfonicznej z muzyką najnowszą? Może zastąpić sekcję smyczkową chórem albo skonfrontować z improwizującym trębaczem? /
How to combine the traditional medium of a symphony orchestra with new music? Perhaps by replacing the stings with a choir or confronting it with an improvising trumpeter?

Partner koncertu / Concert Partner: Duński Instytut Kultury

21.04.2018, sobota, godz. 19:00 / 21 Apr 2018, Saturday, 7 pm
Wrocław, NFM, Sala Czerwona / Wrocław, NFM Red Hall


#MiniOpera

Ivan Buffa – dyrygent / conductor
Joanna Freszel, Kaoko Amano – soprany / sopranos
Anna Rakowska, Kamil Król – aktorzy / actors
Platypus Ensemble
Małgorzata Kazińska – reżyseria / director


Program / Programme:
K. Dziewiątkowska, J. Woźny, M. Ryczek, T. Skweres MiniOpera na zespół kameralny, solistów i elektronikę / MiniOpera for chamber ensemble, soloists and electronics **

Zamówienie utworu MiniOpera na zespół kameralny, solistów i elektronikę Katarzyny Dziewiątkowskiej, Joanny Woźny, Mateusza Ryczka i Tomasza Skweresa dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. / The commissioning of MiniOpera for chamber ensemble, soloists and electronics by Katarzyna Dziewiątkowska, Joanna Woźny, Mateusz Ryczek and Tomasz Skweres was co-financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage as part of the programme ‘Composing Commissions’ realised by the Institute of Music and Dance.

@PlatypusEnsemble @Buffa @Freszel @Amano @Rakowska @Król @Kazińska @Dziewiątkowska @Woźny @Ryczek @Skweres
#MiniOpera #scena #elektronika #opera #śpiew #surrealizm #kooperacja / #MiniOpera #stage #electronics #opera #singing #surrealism #co-operation

Spojrzenie czterech twórców na surrealistyczne teksty Erny Rosenstein. Klasyczny gatunek opery przetworzony przez współczesnych kompozytorów i wykonawców staje się MiniOperą. / How four composers perceive the surrealist texts by Erna Rosenstein. The classic genre of opera transformed by contemporary composers and performers becomes a MiniOpera.

Partner koncertu / Concert Partner: Austriackie Forum Kultury

22.04.2018, niedziela, godz. 19:00 / 22 Apr 2018, Sunday 7 pm
Wrocław, NFM, Sala Kameralna / Wrocław, NFM Chamber Hall


#post-

Maciej Koczur – dyrygent / conductor
Joanna Freszel, Barbara K. Majewska – soprany / sopranos

Ensemble Kompopolex:
Monika Winczewska – flet / flute
Rafał Łuc – akordeon / accordion
Aleksandra Gołaj – perkusja / percussion
Jacek Sotomski – elektronika / electronics

Program / Programme:
C. Duchnowski Wściekłość (The Rage)**
N. Fukuoka – uncanny valley**
***
J. Sotomski CREDOPOL**

Zamówienie utworu Wściekłość (The Rage) Cezarego Duchnowskiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. / The Commissioning of Wściekłość (The Rage) by Cezary Duchnowski was co-financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage as part of the programme ‘Composing Commissions’ realised by the Institute of Music and Dance.
@Kompopolex @Koczur @Sotomski @Duchnowski @Fukuoka
#postinternet #audio-wideo #elektronika #MuzykaAnsamblowa #garaż #eksperyment /
#postinternet #audiovideo #electronics #EnsembleMusic #garage #experiment

Internet, postinternet, a może polinternet? Elektronika i multimedia stanowią specjalność zespołu Kompopolex, podobnie jak odniesienia do otaczającej nas rzeczywistości – również tej wirtualnej. / Internet, Postinternet or Polinternet? Multimedia and electronics are what Kompopolex specialise in. They also deal with references to surrounding reality, including virtual reality.


23.04.2018, poniedziałek, godz. 19:00 / 23 Apr 2018, Monday, 7 pm
Wrocław, NFM, Sala Czarna / Wrocław, NFM Black Hall


#ZKPWr

Marlena Grodzicka-Myślak – altówka / viola
Jakub Myślak – wiolonczela / cello
Gracjan Szymczak – fortepian / piano
Krzysztof Brzazgoń – aktor, głos / actor, voice

Program / Programme:
P. Bednarczyk – nowy utwór na fortepian, altówkę i wiolonczelę oraz elektronikę i recytatora / new work for piano, viola and cello with electronics and actor**
K. Dziewiątkowska – nowy utwór na fortepian, altówkę i wiolonczelę oraz elektronikę i recytatora / new work for piano, viola and cello with electronics and actor**
C. Duchnowski – utwór na recytatora i komputer (wybór z istniejących) / new work for actor and computer (selected previous works)
J.A. Wichrowski Aphorisme per pianoforte – wybór, Rubajaty na wiolonczelę i recytatora – wybór / Aphorisme per pianoforte – selection, Rubajaty for cello and actor – selection
S. Kupczak – nowy utwór na fortepian, altówkę i wiolonczelę / new work for piano, viola and cello**
J. Sotomski – nowy utwór na recytatora i komputer / new work for actor and computer**
G. Wierzba – nowy utwór na fortepian, altówkę i wiolonczelę / new work for piano, viola and cello **
T. Skweres Hesitation na wiolonczelę i fortepian / Hesitation for cello and piano

@Grodzicka-Myślak @Myślak @Szymczak @Brzazgoń @Bednarczyk @Dziewiątkowska @Duchnowski @Wichrowski @Kupczak @Sotomski @Wierzba @Skweres
#ZKPWrocław #MuzykaKameralna #recytator #elektronika /
#ZKPWrocław #ChamberMusic #actor #electronics

Muzyka mową dźwięków czy może: mowa muzyką głosek? We współpracy aktora z wrocławskimi kompozytorami powstały utwory, które łączą mowę, jedną z najbardziej pierwotnych ludzkich wokalizacji z elektroniką, należącą do najnowszych muzycznych mediów. / Is music a speech of sounds or perhaps a speech of letters? A collaboration of an actor with Wrocław-based composers has resulted in new work combining speech, one of the primeval human vocalisations with one of the newest media – electronics.


24.04.2018, wtorek, godz. 19:00 / 24 Apr 2018, Tuesday, 7 pm
Wrocław, NFM, maszynownia +4, foyer -3 oraz internet / Wrocław, NFM machinery room +4, foyer -3 and Internet


#online

Flute o’clock
Kwiatkowska/Pałosz
Zofia Dowgiałło – harfa / harp
Adam Porębski – elektronika / electronics

Program / Programme:
D. Jaskot Hgrrrsht na dwa flety i krtanie / Hgrrrsht for two flutes and larynxes
D. Karski Veiled Words na dwa flety altowe i dwa tam-tamy / for two alto flutes and two tom-toms
Z. Dowgiałło Spektr-ar
R. Lubieniecki Kompozycja izorytmiczna nr 2 (wersja 1, 2017) na flet altowy solo / Isorythimic composition no. 2 (version 1, 2017) for solo alto flute
***
K. Krzewiński Contre
R. Zalech – nowy utwór / new work**
B. Skrzypczak Scene II
R. Haubenstock-Ramati Pluriel

@Kwiatkowska @Pałosz @FluteO’clock @Dowgiałło
#online #technologia #streaming #YouTube #OpenSource #ciało #MuzykaKameralna #FestiwalWDomu #flety #skrzypce #wiolonczela /
#online #technology #streaming #YouTube #OpenSource #body #ChamberMusic #FestivalAtHome #flutes #violin #cello

Muzyka dzięki technologii live streamingu przekracza granice czasu i przestrzeni. Wykonawcy będą się znajdować w maszynowni NFM, publiczność – na całym świecie. / Thanks to live streaming, music crosses the boundaries of time and space. The performers will be in the NFM machinery room, and their audience – all over the world.


26.04.2018, czwartek, godz. 19:00 / 26 Apr 2018, Thursday, 7 pm
Wrocław, NFM, Sala Czarna / Wrocław, NFM Black Hall


#OśCzasu / #TimeLine

Maciej Koczur – dyrygent / conductor
Lutosławski Quartet
LutosAir Quintet
Aleksandra Gołaj – instrumenty perkusyjne

Program / Programme:
K. Penderecki I Kwartet smyczkowy
T. Wielecki Studium gestu IV na trio smyczkowe i instrumenty perkusyjne / Study of Gesture IV for string trio and percussion instruments*
P. Mykietyn II Kwartet smyczkowy / String Quartet no. 2      
***
W. Szalonek Aarhus Music      
A. Lasoń Kwintet wiosenny na flet, obój, klarnet, róg i fagot / Spring quintet for flute, oboe, clarinet, horn and bassoon
A. Porzyc – nowy utwór / new work**
***
M. Stańczyk Utwór kameralny na kwartet smyczkowy, kwintet dęty i elektronikę / Chamber piece for string quartet, wind quintet and electronics**

Zamówienie Utworu kameralnego na kwartet smyczkowy, kwintet dęty i elektronikę Marcina Stańczyka dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. / The Commissioning of Chamber piece for string quartet, wind quintet and electronics by Marcin Stańczyk was co-financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage, as part of the programme ‘Composing Commissions’ realised by the Institute of Music and Dance.

@LutosławskiQuartet @LutosAirQuintet @Koczur @Gołaj
#RezydentMPN #prawykonanie #elektronika #akuzmatyka #OpaskiNaOczy #MuzykaKameralna #spacjalizacja #sonoryzm #NowyRomantyzm #surkonwencjonalizm /
#MPNResident #WorldPremiere #electronics #acousmatics #BlindFolds #ChamberMusic #spatialisation #sonorism #NewRomanticism
Dwa zespoły kameralne NFM stają naprzeciw siebie. Wychodząc od tradycji swoich gatunków, na koniec spotykają się, by wspólnie prawykonać utwór rezydenta festiwalu. / Two NFM chamber ensembles face each other. Departing from the traditions of their respective genres, they meet to give the world premiere of a work by the festival’s composer-in-residence.


27.04.2018, piątek, godz. 19:00 / 27 Apr 2018, Friday, 7 pm
Wrocław, NFM, Sala Główna / Wrocław, NFM Main Hall


#MaszynaDoGrania / #MachineForPlaying

Marzena Diakun – dyrygent / conductor
Lech Dyblik – aktor / actor
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach / Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice

Program / Programme:
W. Kilar Riff 62
M. Stańczyk Muzyka tkana / Woven Music
A. Porębski n-Cyclus**
***
P. Jodlowski Ultimatum
A. Krzanowski Canti di Wratislavia

@NOSPR @Kilar @Stańczyk @Porębski @Jodlowski
#orkiestra #ruch #cykliczność #powtarzalność #pętla #maszyna #motoryka #prawykonanie #RezydentMPN /
#orchestra #motion #cyclicity #repetitiveness #loop #machine #motility, #WorldPremiere #MPNResident

Odgłosy maszyn zostają zamknięte w muzyce. Nieustanny ruch powtarzanych komórek dźwiękowych napędza nieubłaganą motorykę wielkiej orkiestrowej machiny. / Sounds of machines encapsulated in music. The incessant movement of repeated sound cells propels the unrelenting motility of the great orchestra machine.

Ze względu na treść utworu Ultimatum koncert jest nieodpowiedni dla osób poniżej 18. roku życia. / Please note that content of this concert is not suitable for people under 18 years of age.


28.04.2018, sobota, godz. 19:00 / 28 Apr 2018, Saturday, 7 pm
Wrocław, NFM, Sala Czerwona / Wrocław, NFM Red Hall


#PiękniCzterdziestoletni / #BeautifulFourtyYearOlds

Szymon Bywalec – dyrygent / conductor
Orkiestra Muzyki Nowej
Arkadiusz Jakubik – aktor / actor

Program / Programme:
A. Zagajewski Hymn III**
M. Stańczyk Blind Walk
M. Rupociński – nowy utwór**
P. Hendrich Hordiaver

Zamówienie utworów Adama Zagajewskiego Hymn III oraz nowego utworu Marcina Rupocińskiego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. / The Commissioning of Hymn III by Adam Zagajewski and new work by Marcin Rupociński was co-financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage as part of the programme ‘Composing Commissions’ realised by the Institute of Music and Dance.
@Bywalec @Zagajewski @Stańczyk @Rupociński @Hendrich @Falkiewicz
#MuzykaAnsamblowa #generacja70 #prawykonanie #RezydentMPN #sequel #OpaskiNaOczy /
#EnsembleMusic, #Generation70 #WorldPremiere #MPNResident #sequel #BlindFolds

Szorstka energia powtórzeń, subtelność akuzmatycznych doświadczeń, matematyczna precyzja złożonych struktur czy obraz misternie spleciony z muzyką – kompozytorów urodzonych w latach 70. nie łączy ze sobą nic poza tym, że każdy z nich osiągnął już artystyczną dojrzałość i wypracował własny, oryginalny język. / The rough energy of repetitions, the subtlety of acousmatic experiences, the mathematic precision of complex structures or an image in a nuanced convolution with music – there is nothing composers born in 1970s share except each of them being now artistically mature, each having elaborated their own original language.


* pierwsze polskie wykonanie / Polish premiere
** prawykonanie / world premiere


Komentarze

Chcesz dodać komentarz? Zaloguj się lub zarejestruj jeśli nie posiadasz jeszcze własnego konta.

Skojarzenia

pomoc
zamknij

Bądź częścią imprezy i podziel się muzyką!
Co chciałbyś usłyszeć na tej imprezie?
Dowiedz się więcej | FAQ

Wklej i słuchaj!
Wklej linka z SoundCloud, YouTube lub Muno.pl.

Polecamy: Wrocław

Korzystanie z witryny muno.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.